Tests-Gratis.com

 

 
 

TESTS DE SERIES DE NÚMEROS - EJERCICIOS

 

 
 

C- Ejercicios de Series de Números:

¿Qué número continúa la serie?

1-  

2 , 4 , 8 , 32 , ...

a) 256      b) 265      c ) 64       d) 40

  Ver Solución

  Ver Explicación

2-  

3 , 3 , 7 , 7 , 10 , ...

a) 17      b) 10      c) 21      d) 14

  Ver Solución

  Ver Explicación

3-  

12 , 13 , 30 , 14 , 15 , 29 , ...

 

a) 16      b) 29      c) 28      d) 14

  Ver Solución

  Ver Explicación

4-  

40 , 35 , 31 , 28 , ...

a) 25      b) 27      c) 26      d) 22

  Ver Solución

  Ver Explicación

5-  

4 , 5 , 10 , 4 , 16 , 3 , ...

a) 13      b) 2      c) 22      d) 20

  Ver Solución

  Ver Explicación

6-  

640 , 320 , 160 , 80 , ...

a) 40      b) 50      c) 60      d) 30

  Ver Solución

  Ver Explicación

¿Qué dos números continúan la serie?

7-  

1 , 2 , 4 , 8 , ... , ... ,

a) 12 y 16      b ) 4 y 2     c ) 12 y 32     d ) 16 y 32

  Ver Solución

  Ver Explicación

8-  

12 , 2 , 14 , 3 , 17 , 4 , ... , ... ,

a) 20 y 5    b) 17 y 5    c) 31 y 7    d) 21 y 5

  Ver Solución

  Ver Explicación

9-   

2 , 45 , 4 , 35 , 12 , 26 , 48 , ... , ... ,

a) 240 y 18    b) 25 y 240    c) 18 y 240    d ) 18 y 192

 

Ver Solución
  Ver Explicación

¿Qué número ocuparía el primer lugar en esta serie?

10-   

 ... , 1 , 4 , 1 , 6 ,

a) 8      b) 1      c) 2      d) 0

  Ver Solución

  Ver Explicación

11-   

 ... , 35 , 32 , 28 , 23 , 17 ,

a) 40      b) 37      c) 13      d) 53

  Ver Solución

  Ver Explicación

12-   

 ... , 3 , 3 , 9 , 3 , 3

a) 9      b) 3      c) 0      d) 1

  Ver Solución

  Ver Explicación

¿Qué número no debería estar en esta serie?

13-   

1 , 2 , 4 , 9 , 16 , 25 ,

a) 1      b) 25      c) 16     d ) 2

  Ver Solución

  Ver Explicación

14-

0 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 10 , 12 ,

a) 0      b) 7      c) 4      d) 6

  Ver Solución

  Ver Explicación

15-

1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 10 , 11 , 14 ,

a) 1      b) 14      c) 6      d ) 7

  Ver Solución

  Ver Explicación

TESTS DE SERIES DE NÚMEROS

 Nº Preguntas Preguntas explicadas  Dificultad Pasar Test
1 10 10 Media 1
2 10 0 Media 2
3 10 0 Media 3
4 10 0 Media 4
5 10 10 Media-Alta 5
6 10 0 Media-Alta 6
7 10 0 Media-Alta 7
8 10 0 Media-Alta 8
9 10 0 Media-Alta 9
10 10 0 Difícil 10
11 5 5 Difícil 11
12 5 5 Difícil 12
13 5 5 Difícil 13